Edycja 2010

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2010

i nagrodę Złotego Sokoła

 

Podczas uroczystej gali, która w piątek 11 czerwca br. odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa nagrodzono finalistów czwartej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła.
 
W tej edycji, bacznie przyglądaliśmy się sytuacji ekonomicznej i wiarygodności firm, ich pozycji na rynku mieszkaniowym, relacjom z klientami, a także rozwiązaniom architektoniczno-urbanistycznym wpisanym w kontekst zastanego miejsca. Nie ukrywam, że z każdą edycją ocena firm jest coraz trudniejsza. Jakość realizowanych inwestycji jest bardzo wysoka, odpowiada standardom europejskim. Wyraźna jest też ogromna dbałość o otoczenie budynków. Inwestorzy w coraz większym stopniu mają świadomość, że jego jakość ma bardzo duże znaczenie dla oceny samych obiektów - mówił podczas konkursowej gali przewodniczący sądu konkursowego prof. Andrzej Wyżykowski, główny architekt miasta Krakowa.
 
Po raz pierwszy wręczono także Nagrodę im. Jacka Michalskiego, zmarłego w ubiegłym roku krakowskiego menedżera, który był jednym z inicjatorów integracji krakowskiego środowiska deweloperskiego, a jednocześnie osobą niezwykle kreatywną, wcielającą w życie innowacyjne projekty związane z budownictwem. Nagrodę główną w Konkursie im. Jacka Michalskiego otrzymał arch. Stanisław Deńko.
 
W uroczystej gali konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2010 wzięli udział m.in.: przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch oraz zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel, a także Barbara Czechmeszyńska-Skowron prezes Fundacji "Pokolenia pokoleniom". Obecni byli również eksperci konkursu im. Jacka Michalskiego - prof. Stefan Kuryłowicz, arch. Joanna Lengiewicz-Charkiewicz, Piotr Michalski oraz Małgorzata Tomczyk, red. naczelna "Dobrego wnętrza".
Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła, to doskonała okazja do oceny dorobku firm deweloperskich realizujących obiekty mieszkaniowe na terenie stolicy Małopolski.

Do IV. edycji Konkursu przystąpiły aż 22 firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, które ukończyły swoje inwestycje - zarówno pojedyncze obiekty wielorodzinne, jak i większe zespoły mieszkaniowe - w latach 2008 i 2009.
 
Tytus Misiak, prezes Zarządu Głównego SBDiM
W tegorocznej edycji Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego wnikliwie ocenia walory architektoniczne i funkcjonalne zgłoszonych osiedli i obiektów mieszkaniowych, poddaje ocenie relacje pomiędzy inwestorami a kupującymi mieszkania i domy, a także – co jest nowością – analizuje kondycję kandydatów do nagrody Złotego Sokoła przez pryzmat złożonych sprawozdań finansowych.

Prof. Andrzej Wyżykowski, główny architekt Krakowa, przewodniczący Sądu Konkursowego
Konkurs wpisał się trwale w dwuletni cykl wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań. I chwała Im za to, bowiem to my, jako potencjalni klienci, jesteśmy odbiorcami Ich działalności, oczekując na zadowalający nas produkt i rzetelną informację i współpracę. W tej edycji baczniej przyglądamy się wiarygodności firm i ich pozycji na rynku mieszkaniowym, ich różnorodnej ofercie, a także realizacjom architektonicznym wpisanym w kontekst zastanego miejsca. Dla klienta najważniejsza jest lokalizacja, dostępna infrastruktura społeczna, dobre rozwiązanie funkcjonalne, przyjemne otoczenie i wreszcie, a może najważniejsze - cena za jakość i miejsce, w którym pragnie czuć się komfortowo i bezpiecznie. Tym wyzwaniom starają się sprostać firmy, które dziś podlegają ocenie Sądu Konkursowego. Prawidłowo przygotowana oferta rynkowa, wraz z profesjonalnym pakietem obsługi klienta powierzającego mu swoje pieniądze, jest podstawowym kryterium oceny dewelopera. Widzę, że nasz rynek deweloperski jest na dobrej drodze.

 

Prof. Stanisław Belniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem przyjąłem propozycję Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań do uczestnictwa w pracach Sądu Konkursowego o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Tegoroczna edycja konkursu obok dotychczas stosowanych mierników oceny deweloperów, objęła także zagadnienia ekonomiczno-finansowe firm biorących udział w tym przedsięwzięciu, stąd jak sądzę znalazło się miejsce dla ekonomisty w składzie sądu. Przyjęcie założenia dokonania oceny nie tylko samych efektów działalności deweloperskiej, ale także procesów realizacji przedsięwzięć, ich finansowania, obsługi administracyjno-prawnej, sprzedaży lokali klientom, czy w wielu przypadkach zarządzania wybudowanym zasobem, pozwoliło na uwzględnienie dodatkowych elementów ocenianych inwestycji pomijanych w dotychczasowych konkursach, a mających wpływ na określenie rynkowej wiarygodności dewelopera, tak przecież istotnej dla nabywcy mieszkania. Jako ekonomista zajmujący się analizą rynków nieruchomości mieszkaniowych od ponad 30 lat, muszę uznać wysoką zbieżność przedstawionych materiałów ofertowych z rzeczywistymi efektami prac deweloperów, zaobserwowanymi na 22 wizytowanych budowach. Prześledzenie dokumentacji ekonomiczno-finansowej oraz równoważnych zapisów w umowach zaprezentowanych przez deweloperów, pozwoliło Sądowi Konkursowemu na bardziej precyzyjne wskazanie laureatów tegorocznej edycji.


Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, sekretarz Sądu Konkursowego
Większość firm deweloperskich znakomicie radzi sobie z marketingiem i przygotowaniem bardzo interesującej pod względem technicznym, ale również plastycznym oferty handlowej. Mamy już nie tylko bardzo dobre projekty, ale i ich sprzedaż z dużą kulturą i estetyką. Deweloperzy z dobrym skutkiem współpracują z instytucjami finansowymi i bankami, dzięki czemu klient zyskuje możliwość kompleksowej obsługi w biurze sprzedaży. Krakowski rynek deweloperów oferuje bardzo zróżnicowaną ofertę – z jednej strony to mieszkania i apartamenty, w wyjątkowo atrakcyjnych lokalizacjach, a z drugiej to oferta adresowana do mniej zasobnego klienta, ale równie starannie zrealizowana w obrębie wielkiego Krakowa, doskonale wkomponowana w otoczenie. Wielu deweloperów zwraca uwagę na energooszczędne technologie, stosując je w swoich obiektach i w pełni szanuje wartości krajobrazu oraz ład przestrzenny. W tym konkursie nie ma przegranych, wszyscy zyskują podnosząc jakość swoich produktów oraz poddając się surowej ocenie konkursowego jury.

 

Janusz Michalczak, Dziennik Polski
Uczestnictwo w pracach Sądu Konkursowego upoważnia do stwierdzenia, że mamy obecnie do czynienia z postępującą tendencją realizowania obiektów mieszkalnych o bardzo wysokim standardzie wykończenia. Nie jest to rzecz jasna trend, który można odnotować we wszystkich firmach – część z nich specjalizuje się bowiem w budowaniu mieszkań dostępnych dla osób o niższych niż średnie dochodach, ale nawet w takich przypadkach wyraźna jest chęć uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty poprzez dodatkowe „bonusy” w postaci dużych piwnic czy komórek lokatorskich, miejsc postojowych i garaży, a także placów zabaw, czy przestrzeni rekreacyjnych. Brak planów miejscowych powoduje, że część inwestorów przyjmuje na siebie zadania planistyczne, w mikro-, a czasem nawet w większej skali. Efektem działalności deweloperskiej jest powstanie
dużych zespołów mieszkaniowych charakteryzujących się interesującą, odpowiadającą zachodnim standardom architekturą, bardzo dobrze zagospodarowanymi przestrzeniami publicznymi (promenady, ścieżki spacerowe, skwery) i wyrafinowanymi projektami małej architektury oraz zieleni. W części z tych kompleksów, jest to, niestety wciąż rzadkość, powstają obiekty handlowo-usługowe oraz centra fitness i SPA. Na uwagę zasługują również przestrzenie wspólne w budynkach, gdzie pojawia się wiele szlachetnych materiałów, nieobecnych przez długie dekady w polskim budownictwie.


Andrzej Rymarczyk, wiceprezes ZG SBDiM
Inwestycje zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku cechowała, w większości przypadków, duża dbałość o wysoki poziom estetyczny i techniczny realizowanych budynków, połączona z troską o atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni wokół wznoszonych obiektów. Standard architektoniczny poszczególnych inwestycji był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, lecz werdykt końcowy Sądu Konkursowego wydany został nie tylko na podstawie oceny estetyki inwestycji zgłoszonych przez jego uczestników, ale przede wszystkim na podstawie wnikliwej analizy warunków funkcjonowania startujących w konkursie firm deweloperskich. Końcowa ocena firm, poprzedzona została szczegółową analizą ekonomiczną ich funkcjonowania. Oceniany był standard obsługi klienta oraz dokumenty na podstawie których zawierane są transakcje sprzedaży - oferty i umowy końcowe. Werdykt preferował firmy solidne, stwarzające najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze warunki zakupu mieszkań dla swoich klientów oraz preferował deweloperów budujących mocne i pewne fundamenty ekonomiczne dla swojego dalszego funkcjonowania. W trakcie zwiedzania zgłoszonych inwestycji dał się równocześnie zauważyć coraz bardziej dotkliwy brak miejscowych planów zagospodarowania miasta, skutkujący pogłębiającym się chaosem przestrzennym i urbanistycznym wokół realizowanych inwestycji. Powstającej, atrakcyjnej zabudowie mieszkaniowej nie towarzyszy odpowiednia jakość przestrzeni miejskiej. Nowym budynkom nie towarzyszą obiekty usługowe – przedszkola, szkoły, obiekty handlowe, nie powstaje czytelny układ komunikacyjny. Skutkuje to nieodwracalnym niszczeniem struktury miasta oraz dotkliwym pogarszaniem się warunków życia jego mieszkańców.

Sponsor główny


Sponsorzy


Patroni Honorowi


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij