Edycja 2006

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2006

 i nagrodę Złotego Sokoła
 

W dniu 23 czerwca 2006, podczas uroczystej gali w Sali Rady Miasta Krakowa zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczone statuetki „Złotego Sokoła” oraz wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia wręczał Prezydent Miasta Krakowa, Pan profesor Jacek Majchrowski i Przewodniczący Sądu konkursowego profesor Andrzej Wyżykowski.


Zdaniem Sądu Konkursowego


Prof. Andrzej Wyżykowski
To dobrze, że konkurs, który staje się cyklicznym wydarzeniem, odbywa się w Krakowie, mieście dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Refleksją pierwszą jest widoczne podnoszenie standardu architektury mieszkaniowej dostrzegane zarówno pod względem walorów przestrzenno-estetycznych jak i programowo-funkcjonalnych. Po drugie widać wyraźne ukierunkowanie geograficzne lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach południowo-zachodnich i północno-zachodnich. Po trzecie, zauważalne są negatywne skutki braku planu ogólnego miasta, w wyniku którego otrzymujemy gorszą urbanistykę. Korzystną cechą jest wypełnianie tkanki miejskiej plombami o wysokim standardzie. Wreszcie refleksja czwarta: zauważalny jest korzystny wzrost dbałości o przestrzeń zewnętrzną otoczenia poszczególnych budynków,  jaki całych zespołów mieszkaniowych. I po piąte, uwagę zwraca bogata oferta mieszkaniowa dla różnorodnego klienta. Jest zatem co oglądać i w czym wybierać. Na pewno wyraźna jest różnica w jakości budownictwa. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim co pozwala stwierdzić, że w Krakowie buduje się staranniej, wykorzystując lepsze materiały budowlane i wykończeniowe.

 

Jerzy Fedorowicz
Ponure blokowisko, ciasnota,  ślepa kuchnia;  taki obraz towarzyszył mi przez lata tamtej rzeczywistości. Rosłem w porażającej beznadziei że to się nigdy nie zmieni. Aż nadszedł czas oddechu. Architekci rozwinęli skrzydła, przestrzeń zaczęła żyć światłem i zielenią, mieszkania nawet te najtańsze stały się człowiekowi przyjazne. Z satysfakcją więc przyjąłem propozycję Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań by stać się członkiem Sądu Konkursowego nagrody ,,Złotego Sokoła”.  Mogłem zderzyć moje wyobrażenia z rzeczywistością; nie jest źle! Sporo jest jeszcze do poprawienia zwłaszcza w zakresie ułatwienia procedur stosowania Prawa budowlanego braku planów zagospodarowania przestrzennego etc. ale w sumie widać radykalną zmianę na lepsze. Wiele się nauczyłem. Dziękuję za możliwość współpracy z tak kompetentnym zespołem.

 

Red. Janusz Michalczak
Konkurs o nagrodę ,,Złotego Sokola" jest okazją do wyróżnienia pozytywnych zjawisk które tworzy ludzka aktywność. To rzadka sytuacja, skoro na co dzień dużo więcej uwagi poświęcamy prawdziwym i wyimaginowanym patologiom, podejrzliwie oceniając wszelkie pozytywne działanie. W Polsce nie ma szacunku dla przedsiębiorczości i prywatnego kapitału. Sporo czasu upłynie, zanim zaczniemy cieszyć się z faktu, że mamy własnych ,,self-made Manów”  czyli ludzi, którzy potrafią zrobić coś z niczego, wnoszących wżycie nową jakość. W gronie uczestników i laureatów obydwu edycji konkursu znajdziemy wiele takich osób. Wśród nich również i tych, którzy wybierając zawód dewelopera porzucili wyuczoną lub wykonywaną przez lata profesję. W większości przypadków można się tylko z tego cieszyć. Działalność deweloperska, co widać gołym okiem, jest dziedziną bardzo wrażliwą  na wszelkie zewnętrzne bodźce – zarówno rynkowe, jaki administracyjne. Sąd Konkursowy odnotowuje w tym roku dalszy wzrost jakości inwestycji uczestniczących w rywalizacji o nagrodę ,,Złotego Sokoła”. Klasa ocenianych obiektów nie idzie jednak w parze z jakością przestrzeni. W Krakowie z każdym dniem marnuje się znakomite okazje do uporządkowania terenów, na których powstają nowe budynki mieszkalne. To, że deweloperzy potrafią radzić sobie z takimi problemami pokazuje przykład osiedli realizowanych na terenie o powierzchni kilku hektarów.  Za jakość większych przestrzeni odpowiedzialny jest miejski samorząd czego - niestety - w naszym mieście niemal zupełnie nie widać.

 

Arch. Andrzej Rymarczyk
Obiekty zgłoszone do obecnej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła cechuje wysoka jakość, którą osiągnięto poprzez atrakcyjnie przygotowane projekty architektoniczne budynków oraz  zastosowanie w trakcie ich realizacji nowoczesnych technologii budowlanych i wykorzystanie wysokiej klasy materiałów wykończeniowych. Zrealizowane inwestycje łączą w sobie, w większości przypadków dbałość o wysoką jakość samego budynku z dbałością o atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni wokół zrealizowanych obiektów. Coraz wyraźniej artykułowana jest zasada, iż przestrzeń wokół budynku jest równie ważna jak jego przestrzeń wewnętrzna. Nagrodzeni i wyróżnieni deweloperzy tę zasadę zrealizowali w sposób najpełniejszy i najbardziej konsekwentny. Na terenach przyległych do zabudowy mieszkaniowej zrealizowano w wielu przypadkach bogaty wachlarz inwestycji towarzyszących: od placyków zabaw dla dzieci lub ścieżki spacerowej w zieleni, do minicentrum handlowo-usługowego,  ogniskującego życie codzienne mieszkańców osiedla. Tak szeroko i zarazem konsekwentnie realizowana działalność inwestycyjna przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz do wzbogacenia jakości przestrzeni urbanistycznej miasta.

 

Elżbieta Szczawińska
Do pierwszej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku nominowane były inwestycje zakończone w roku 2003, a więc takie które powstawały w zupełnie innej sytuacji rynkowej niż ma to obecnie miejsce w Krakowie wtedy mieliśmy do czynienia z rynkiem klienta, o którego należy usilnie zabiegać. Obecnie po wejściu do UE, wraz z niezwykłym wzrostem popularności Krakowa, miasta, w którym tak Polacy jak i obywatele innych krajów chcą mieszkać, a także inwestować w nieruchomości mieszkaniowe,  sytuacja się odwróciła -  to klient poszukuje mieszkania. Nieuchronnie sytuacja ta wpłynęła na wzrost cen na rynku ale obawiałam się, że również deweloperzy „obniżą swe loty”  w relacjach z klientami, mając do czynienia z łatwym rynkiem.  Nic bardziej mylnego, wszyscy nominowani do obecnej edycji podnieśli, albo przynajmniej utrzymali,  bardzo wysoki poziom obsługi klientów. Na uwagę zasługują bardzo precyzyjne i jednoznacznie sformułowane umowy, zapewniające w większości równowagę w ponoszeniu ryzyka przez obie strony, określające nie tylko odpowiedzialność klienta za nieterminowe wpłaty, ale i dewelopera za opóźnienia w realizacji inwestycji. Bardzo istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo transakcji dla klientów jest fakt, że oceniani krakowscy deweloperzy w pełni stosują zapisy ustawy o własności lokali i przystępują do sprzedaży dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji i pozwolenia na budowę, a często nawet po rozpoczęciu realizacji. Działania marketingowe zostały wzbogacone o firmy prezentujące dokonania firm, część deweloperów zapewnia możliwość zawierania transakcji i siedzenia postępu robot przez Internet.  Można więc z satysfakcją stwierdzić,  że w Krakowie kupuje się mieszkania co prawda drogo, ale za to bezpiecznie i przy wysokim poziomie obsługi.

Sponsorzy


Patroni Honorowi


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij