Edycja 2004

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2004

i nagrodę Złotego Sokoła

 

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, inicjując przygotowania do organizacji konkursu o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę „Złotego Sokoła” stawiał sobie trzy zasadnicze cele: po pierwsze -  wywołać w środowisku krakowskich inwestorów mieszkaniowych ducha konkurencji poprzez otwartą prezentację wykonanych przez siebie budynków mieszkalnych, po drugie – pokazać społeczności krakowskiej deweloperów, którzy zdecydowali się uczestniczyć w tym pionierskim przedsięwzięciu, a po trzecie – zaprezentować władzom miasta Krakowa firmy, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów budownictwa mieszkaniowego w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.


0PINIE CZŁONKÓW SĄDU KONKURSOWEGO


prof. Andrzej Wyżykowski, przewodniczący Sądu Konkursowego
Ocena inwestycji mieszkaniowych widziana oczami architekta dotyczy tych wartości, które wpływają bezpośrednio na zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sensie użytkowym i niematerialnym.  Myślę o wartościach programowo funkcjonalnych zabudowy, które można obiektywnie ocenić,  oraz  przestrzenno-estetycznych, o wiele trudniejszych do sparametryzowania, ponieważ dotyczą subiektywnego odczucia odbiorcy.  Zaspokojenie potrzeb fizycznych wyraża się w określeniu walorów wewnętrznych mieszkania takich jak:  rozkład, strefowanie, wielkości pomieszczeń, nasłonecznienie, standard wyposażenia sanitarnego, balkonu, tarasu a także zauważenie walorów tych poza mieszkaniem. Zaspokojenie potrzeb psychicznych, przestrzenno-estetycznych, wiąże się z oceną walorów architektonicznych, sposobu wpisania obiektu w kontekst miejsca, sposobem kształtowania bryły budynku, rozwinięcia elewacji, czytelnej kompozycji całości. Ocena nie byłaby jednak pełna bez uwzględnienia aspektu psychologicznego, który charakteryzuje się poczuciem komfortu mieszkania i zespołu  z którym można się identyfikować, dostępności do usług podstawowych, przystanków masowej komunikacji, czy terenów rekreacji przydomowej, poczuciem bezpieczeństwa przestrzeni zamieszkania czy wreszcie z poczuciem dobrze zainwestowanych własnych środków materialnych w trwała wartość, jaką niewątpliwie jest własne mieszkanie.


red. Leszek Mazan
Przed trzydziestu laty jeden z magistrackich dostojników oświadczył w wywiadzie dla „Dziennika”, że budownictwo mieszkaniowe jest rzeczą ogromnie ważną, ponieważ w Krakowie często pada deszcz a bywa, że i śnieg. Ta genialna w swej prostocie motywacja nie straciła na aktualności do dziś; uzupełnia ją tylko mobilizująca świadomość że w przeciwieństwie do lat Słusznie Minionych na budownictwie można zarobić.  Pochodzę z ,,wielkiej płyty” nie jestem człowiekiem z branży rzadko kiedy ruszam się poza Rynek. Z tym większą fascynacją patrzyłem więc na to, co się w ostatnich kilku latach wybudowało i co się buduje, a patrząc odkrywałem zupełnie nowy Kraków pięknie, logicznie poustawiane klocki domów i domków strzeżone osiedla z placami zabaw z podciągniętą komunikacją autobusową, z infrastrukturą handlowo-usługową, ze wszystkim. Widziałem apartamentowce i magistrackie mieszkania socjalne, domki stojące wolno lub wprost przeciwnie itd., itp. jest W czym wybierać choć slogan o mieszkaniu na każdą kieszeń będzie chyba aktualny dopiero wtedy gdy polska gospodarka zacznie zdradzać oznaki ożywienia. Ale ten, kto zdoła bankowi przejść przez rozum i dostać kredyt może dziś kupić w Krakowie rzeczywiście ładne, funkcjonalne, korzystnie położone, zróżnicowane cenowo mieszkanie.Red. Janusz Michalczak
Efekty działalności krakowskich deweloperów są świadectwem zmian, jakie dokonały się na rynku budownictwa mieszkaniowego w ostatnim czasie. Wielu z nich realizuje inwestycje, charakteryzujące się standardem, który przez długie lata był w Polsce całkowicie nieosiągalny Choć jest to nowy zawód, którego wiele firm uczyło się od podstaw broni się on w Małopolsce wiarygodnością i zasługującymi na uznanie dokonaniami. Pojawienie się w skali kraju setek firm deweloperskich, wypełniających miejsce zarezerwowane niegdyś dla omnipotencji państwa, nakłada poważne obowiązki na instytucje państwowe i samorządowe, które powinny kierować się większą troską o jakość i kształt publicznej przestrzeni. Krakowski konkurs, który w pewnym sensie ma charakter pilotażowy gdyż Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów chciałoby podobne przedsięwzięcia zrealizować w pozostałych dużych miastach, oznacza otwarcie nowego rozdziału w dziejach rodzimego budownictwa.Arch. Andrzej Rymarczyk
Przedstawione do konkursu obiekty mają bardzo zróżnicowany charakter. Są tu budynki wielorodzinne zrealizowane jako fragment dużych, wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych, oraz budynki pojedyncze wpisane w istniejącą zabudowę śródmiejską. Mamy też budynki mniejsze, zlokalizowane w małych, kameralnych osiedlach podmiejskich oraz zespoły domów jednorodzinnych. Budynki posiadają wysoki standard użytkowy.  Dbałość deweloperów o  wysoki poziom techniczny i estetyczny poszczególnych obiektów widoczna jest poprzez atrakcyjność przygotowanych projektów architektonicznych oraz dobrą jakość zastosowanych do budowy materiałów budowlanych i wykończeniowych. Zwraca uwagę również dbałość o atrakcyjne i staranne zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków Dzięki tak doskonale przygotowanym i konsekwentnie zrealizowanym inwestycjom mieszkaniowym, podnosi się ogólna jakość przestrzeni urbanistycznej miasta, czyniąc Kraków miastem coraz bardziej przyjaznym i atrakcyjnym dla jego mieszkańców.


Dyr. Elżbieta Szczawińska
W tym konkursie sąd oceniał nie tylko walory architektoniczne obiektu, interesował się również działaniami firm deweloperskich po wybudowaniu  domu czy zespołu mieszkaniowego i kierował się w ocenie również tymi elementami działania firm deweloperskich, które w sposób istotny rzutują na jakość szeroko pojętej obsługi klientów. W trakcie prac Sądu Konkursowego, brałam pod uwagę również aspekty praktyczne, a więc dostępność mieszkań nie tylko dla inwalidów ale  również dla wózków dziecinnych, urządzenie placów zabaw dla dzieci, czy też usytuowanie, dostępność i czystość śmietników. I muszę przyznać, że większość ocenianych obiektów wypadła w tej konkurencji znakomicie.

Patroni Honorowi


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij