2008 r.

KONFERENCJA
PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W KRAKOWIE

Termin : 18 października 2008 /sobota/ godz. 10.30
Miejsce : Hotel Cracovia, Al. Focha 1 w Krakowie


PROGRAM KONFERENCJI

 • Otwarcie konferencji, przywitanie gości – Tytus Misiak, prezes Zarządu SBDiM
 • Wystąpienie Olgierda Dziekońskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wręczenie Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Budownictwa”.
 • Analiza aktualnych potrzeb mieszkaniowych dla Krakowa zarówno pod względem ilości, jak i wielkości czy lokalizacji oraz czynniki wpływające na to zapotrzebowanie – Krzysztof Bartuś, prezes MRN
 • Kraków na tle innych miast europejskich pod względem ilości oddawanych mieszkań. Regionalne zróżnicowanie tempa zmian cen mieszkań w Polsce – Jarosław Strzeszyński, viceprezes MRN
 • Analiza rynku deweloperskiego mieszkań i domów na przestrzeni ostatnich lat – podmioty operujące na rynku, rosnąca podaż, bariery popytu oraz ich wpływ na ceny - Piotr Krochmal, analityk MRN
 • Przerwa kawowa
 • Elementy składowe ceny 1 m kw. mieszkania oraz czynniki kształtujące ceny mieszkań w Krakowie na rynku pierwotnym ze szczególnym uwzględnieniem kosztów przekształcania i przygotowywania terenu oraz infrastruktury pod inwestycję – Zofia Bobula, SBDiM
 • Wzrost standardu inwestycji i wymagań technicznych – Beata Godniowska,  SBDiM
 • Analiza stanu technicznego istniejących mieszkań – Adam Stawiarski, SBDiM
 • Prognozy cenowe mieszkań dla Krakowa – analityk MRN
 • Panel dyskusyjny „Co dalej z rynkiem mieszkaniowym w Krakowie?”
 • Zakończenie konferencji, lunch na zimno.

Patroni Medialni


Partnerzy


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij