Nasi partnerzy

Jesteś tutaj: plNasi partnerzy
Centrum AMRON

Centrum AMRON


Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy profesjonalnie specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne.

Prócz standardowego i podstawowego obszaru obsługi i rozwoju bazy danych Centrum AMRON świadczy również usługi w obszarze analityczno-badawczym, publikując cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości, jak również specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego. Od początku roku 2014 działa kolejny obszar działalności Centrum AMRON – obsługa i weryfikacja wycen nieruchomości zlecanych przez banki na potrzeby kredytowania hipotecznego.


www.amron.pl
 

Ciepło Dla Krakowa

Ciepło Dla Krakowa


PGE Energia Ciepła SA.

CEZ Skawina S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie czyli krakowska elektrociepłownia to największy z trzech dostawców ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Krakowa. Poza wytwarzaniem ciepła, firma zajmuje się również produkcją energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, zwanym skojarzeniem lub kogeneracją. W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej, proces gospodarki skojarzonej daje ponad dwa razy większą sprawność instalacji, a dzięki temu duże oszczędności paliw energetycznych. Dzięki pracy w kogeneracji oraz ciągłemu inwestowaniu w instalacje proekologiczne uzyskujemy również efekt w postaci ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Odbiorcami ciepła z tego źródła są mieszkańcy miasta oraz firmy i instytucje, których siedziby zlokalizowane są w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Partnerskie relacje z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej  w Krakowie oraz ścisła współpraca z władzami samorządowymi pozwalają Spółce wspierać inwestorów w zakresie przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej i wdrażania programu kompleksowego wykorzystania ciepła sieciowego. Na życzenie klienta pracownicy PGE Energia Ciepła uzyskują informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia, przygotowują analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć i udzielają wsparcia merytorycznego w trakcie realizacji inwestycji.

 

CEZ Skawina S.A. jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Spółka zasila w ciepło Miasto Skawina oraz południowo – zachodnią część Krakowa. Udział ciepła z elektrowni w krakowskim rynku ciepła sieciowego sięga 25%. Dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego Miasta Krakowa rozpoczęły się w latach 80-tych, kiedy to CEZ Skawina przestała być typową elektrownią kondensacyjną. W wyniku zrealizowanych inwestycji rozpoczęto produkcję ciepła w procesie skojarzonym, co przyczyniło się do oszczędności paliw oraz znacznie obniżyło emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W trosce o środowisko naturalne przeprowadzono szereg dalszych inwestycji proekologicznych. Największą z nich była budowa instalacji odsiarczania spalin, której realizacja pozwoliła na zwiększenie skuteczności redukcji emisji dwutlenku siarki do 92%. W celu ograniczenia emisji pyłów wykonano modernizacją elektrofiltrów. Po jej zakończeniu skuteczność wychwytywania pyłów lotnych wzrosła do 99,9%.

Poza produkcją energii elektrycznej i ciepła, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

CEZ Skawina we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wspiera inwestorów w procesie przyłączania do miejskiejsieci ciepłowniczej, zarówno w zakresie ciepła na potrzeby ogrzewania, jak i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Spółka wspiera inwestorów swoją wiedzą oraz oferuje pomoc w procesie przygotowania inwestycji.

 

MPEC S.A. w Krakowie zaliczane jest do najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce. Spółka swoją pozycję osiągnęła dzięki prowadzonej od początku lat 90-tych modernizacji systemu ciepłowniczego. Działania te polegają na wymianie wyeksploatowanych rurociągów na nowe, preizolowane, likwidacji kotłowni i pieców węglowych oraz zastąpieniu nieefektywnych węzłów hydroelewatorowych, nowoczesnymi węzłami wymiennikowymi, wyposażonymi w automatykę pogodową. Ponieważ są to bardzo kosztowne przedsięwzięcia, Spółka oprócz zaangażowania własnych środków finansowych, skutecznie pozyskuje bezzwrotne dofinansowania, w tym również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. To właśnie MPEC S.A. w latach 2006-2010 zrealizował projekt p.n. "System ciepłowniczy miasta Krakowa", który był pierwszym, i jak dotychczas, największym przedsięwzięciem w Polsce, z dziedziny przesyłu ciepła, współfinansowanym z Funduszu Spójności. Całkowity koszt projektu oszacowano na 75,5 mln euro, a 72% tych środków, czyli 54,4 mln euro stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki zrealizowanym przez MPEC S.A. przedsięwzięciom miejski system ciepłowniczy charakteryzuje się dużą efektywnością pracy, o czym świadczą w szczególności niskie straty energii na przesyle i niska awaryjność.

Obecnie, Spółka pokrywa 65% zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta Krakowa i Skawiny dostarczając energię cieplną do budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej. Energia wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale również klimatyzacji, wentylacji i specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich.

 

cieplodlakrakowa.pl

dominium.pl

dominium.pl


Dominium.pl to pierwszy w Krakowie i jeden z pierwszych w Polsce internetowych serwisów mieszkaniowych, działający od 1999 roku. Dzięki wieloletniej obecności na lokalnym rynku nieruchomości nawiązaliśmy współpracę z większością inwestorów i dużą grupą wiodących biur nieruchomości.

Szeroka baza ofert z rynku pierwotnego i wtórnego powoduje, że każdego roku odwiedzają nas setki tysięcy osób zainteresowanych krakowskim rynkiem mieszkaniowym. Naszą misją jest przekazywanie obiektywnej informacji o ofercie i sytuacji na rynku nieruchomości. Od kilku lat współtworzymy doroczne raporty z rynku nieruchomości, publikowane przez UM Krakowa.

 

www.dominium.pl

Emmerson Dział Analiz

Emmerson Dział Analiz


Analitycy rynku nieruchomości Działu Badań i Analiz Emmerson łączą znajomość nowoczesnych narzędzi badawczych z obszerną wiedzą i doświadczeniem, zdobywanym od początku istnienia nowoczesnego rynku nieruchomości w Polsce.

Dzięki wieloletniej działalności dysponujemy wszechstronną wiedzą na temat polskiego rynku nieruchomości. Klientom indywidualnym, firmom i instytucjom oferujemy raporty o lokalnym rynku, bazy danych, analizy projektów inwestycyjnych i konsultacje. Dysponujemy danymi porównawczymi z różnych etapów rozwoju rynku i różnych jego segmentów. Bogate archiwum transakcyjne oraz stała współpraca z innymi działami firmy EMMERSON zapewniają naszym klientom najbardziej aktualne opracowania.
Prowadzimy regularny monitoring wszystkich inwestycji mieszkaniowych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych) realizowanych na terenie największych aglomeracji w Polsce. Posiadamy wiedzę na temat aktualnie realizowanych i planowanych projektów komercyjnych.
Oprócz standardowych raportów przedstawiających kompleksową analizę całych rynków, oferujemy wyciągi z aktualizowanych baz danych z najważniejszymi informacjami o deweloperach i projektach deweloperskich, a także opracowania przygotowywane pod kątem konkretnych wymagań inwestorów.

 

www.emmerson.pl

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl


Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zrzesza analityków i rzeczoznawców majątkowych, wykonujących usługi konsultingowe w zakresie rynku nieruchomości głównie na terenie Małopolski, Dolnego i Górnego Śląska ale też w innych obszarach kraju.

Misją Instytutu są badania rynku nieruchomości oraz promocja usług w zakresie analiz i doradztwa na tym rynku.
Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl jest m.in. współautorem corocznych raportów „Krakowski Rynek Nieruchomości” przygotowanych dla Urzędu Miasta Krakowa. Jest również organizatorem cyklicznych dorocznych konferencji, adresowanych przede wszystkim do przedstawicieli biznesu, banków i administracji lokalnej, podczas których jego członkowie prezentują analizy i raporty podsumowujące sytuację poszczególnych lokalnych rynków nieruchomości. Instytut przygotowuje również szczegółowe raporty analityczne na zlecenie sektorów bankowego i finansowego oraz klientów instytucjonalnych. Instytut jest także doradcą rynku nieruchomości dla samorządów dużych miast m.in. w zakresie kierunków zmian planistycznych a także dla wiodących spółek publicznych.
Członkowie Instytutu od 8 lat prowadzą program badawczy, który obejmuje monitorowanie informacji o cenach nieruchomości na terenie Małopolski. Instytut jako jedyny małopolski ośrodek tego typu prowadzi własne badania rynkowe oparte na danych pochodzących z rzeczywistych transakcji rynkowych (ponad 150.000 transakcji), a nie tylko z internetowych ofert.
Członkami Instytutu są najlepsi analitycy i doradcy rynku nieruchomości w Małopolsce, w tym rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ekonomiści, doradcy podatkowi, prawnicy, geodeci, inspektorzy nadzoru, architekci, leśnicy i inżynierowie środowiska. Wśród członków instytutu jest wielu pracowników naukowych.

 

www.mrn.pl

KGM.pl

KGM.pl


Portal Krakowska Giełda Mieszkań (KGM.pl) jest platformą łącząca sprzedających i kupujących nieruchomości. Użytkownicy obok  ofert rynku pierwotnego znajdą tu rzetelne informacje na temat bieżących wydarzeń z rynku oraz wypowiedzi ekspertów.
 

Rozbudowana cześć redakcyjna zawiera porady z zakresu prawa, finansów czy architektury dla osób zainteresowanych inwestycją w nową nieruchomość. Intuicyjny, łatwy w obsłudze interface sprawia, że portal cieszy się systematycznie rosnącą liczbą użytkowników.

 

www.KGM.pl

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij