NAGRODA

STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAƃ IM. JACKA MICHALSKIEGO

dla

ROBERTA KONIECZNEGO