2006 r.

25-26 listopada 2006 r. - Krakowska Giełda Domów i Mieszkań

Ostatnia w tym roku Krakowska Giełda Domów i Mieszkań stała się dobrą okazją do podsumowań. Była to już 48 w historii giełd organizowanych od marca 1998 roku i siódma w roku 2006.
Honory domu, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia pełniły tym razem panie: Elżbieta Koterba i Stanisława Barska. Z powodu drugiej tury wyborów i obowiązującej ciszy wyborczej, władze miasta nie mogły zaszczycić Giełdy swoją obecnością.
W tradycyjnej konferencji prasowej, oprócz wystawców, udział wzięli dziennikarze reprezentujący lokalną prasę i strony internetowe. Prowadząca konferencję Elżbieta Koterba podsumowała mijający rok 2006. Szczególną uwagę poświęciła Konkursowi o Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku. Podkreśliła, iż wręczone wyróżnienia spotkały się z powszechną akceptacją środowiska. Omówiła też decyzję Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu nagrody dla najzdolniejszego studenta V roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zwróciła również uwagę na ciągle nierozwiązany problem ucieczki utalentowanej młodzieży do pracy w innych krajach UE. W uzupełnieniu wypowiedzi dyrektor Stowarzyszenia Lucyna Płonka zapowiedziała wręczenie nagrody dla najlepszego studenta podczas pierwszej, lutowej giełdy w 2007 roku.
Dyrektor programowy Jan Bulsza poinformował o tym, że nowemu Ministrowi Budownictwa Andrzejowi Aumillerowi został ostatnio przedstawiony Program Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - jedyny tego rodzaju dokument w skali kraju, opracowany przez SBDiM. Informując o tym, mówca podkreślił, iż intencją Stowarzyszenia jest, aby program ten był zaczynem odpowiedzialnej i profesjonalnej dyskusji prowadzącej w rezultacie do zdefiniowania właściwej polityki mieszkaniowej.
Podczas dwóch dni trwania Giełdy, 60 wystawców oferowało swoje produkty, czyli mieszkania, domy i kredyty. Mimo pięknej pogody, Giełda cieszyła się ogromnym zainteresowaniem klientów, co potwierdza istnienie nadal dużego popytu na mieszkania w Krakowie.

Patroni Medialni


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij