Nasi partnerzy

Jesteś tutaj: plNasi partnerzy
Polski Związek Firm Deweloperskich

Polski Związek Firm Deweloperskich


Polski Związek Firm Deweloperskich jest związkiem pracodawców skupiających, największych deweloperów działających na rzecz rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

Tworząc silne środowisko deweloperskie Związek wzmacnia i chroni pozytywny wizerunek branży oraz wspiera rozwiązania prawne sprzyjające rozwojowi rynku budownictwa mieszkaniowego. PZFD proponuje rozwiązania, upraszczające procedury prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i finansowego oraz pozostałych aktów prawnych wpływających na działalność deweloperską.

Polski Związek Firm Deweloperskich działa od maja 2002 roku. Obecnie skupia ponad 100 firm, mających decydujący udział w rynku. Jest członkiem Europejskiej Unii Deweloperów (UEPC), największej organizacji zrzeszającej europejskich przedstawicieli branży.

W ramach realizacji misji, którą jest upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania Polski Związek Firm Deweloperskich przy udziale Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta opracował Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach klient – deweloper, obowiązujący wszystkich członków PZFD.

 

www.pzfd.pl

URBI

URBI


Konfederacja Pracodawców URBI - Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego

Misją URBI jest wprowadzenie w Polsce konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjałów całej branży, zawodów i przedsiębiorstw.

Wśród głównych celów działania Unii jest wypracowanie i wdrożenie prostych i jednoznacznych zasad prawa budowlanego, likwidację użytkowania wieczystego i zastąpienie go prawem własności, zmianę ustawy o zamówieniach publicznych czy wprowadzenie jasnego systemu podatkowego.

 

www.urbi.org.pl 

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich


Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Związek Banków Polskich reprezentuje oraz ochrania wspólne interesy jego członków. Działa na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków.

 

www.zbp.pl

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij