Aktualności

Jesteś tutaj: plAktualności
Walne Zgromadzenie Członków SBDiM

Walne Zgromadzenie Członków SBDiM

2020-06-17

W dniu wczorajszym odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM, podczas którego zostały zatwierdzone sprawozdania za 2019 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia. Zgodnie z programem obrad Walne Zebranie zatwierdziło zmiany w Statucie oraz zatwierdziło nowe Regulaminy: Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W wolnych wnioskach zostały omówione aktualne działania Zarządu oraz plany na najbliższe miesiące. 

Pismo do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga

Pismo do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga

2020-05-04

Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z Panem Mirosławem Bryksym i Panią Mecenas Agnieszką Grabowską-Toś przekazał do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga pismo będące odpowiedzią na propozycję projektów Zarządzeń ds. Umów i Warunków opracowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z treścią pisma można się zapoznać w dziale Działania opiniotwórcze.

Specjalna publikacja Pana Dr Jacka Furgi "Mieszkanie z wirusem"

Specjalna publikacja Pana Dr Jacka Furgi "Mieszkanie z wirusem"

2020-04-27
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez zaprzyjaźnionego z naszym Stowarzyszeniem i będącego stałym gościem konferencji z cyklu "Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego" Pana Dr Jacka Furgę – Prezesa Centrum AMRON, Przewodniczącego Komitetu Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. 
Jednocześnie zwracamy się do firm deweloperskich z gorącym apelem o wspieranie analiz, jakie opracowuje regularnie Centrum AMRON i przesyłanie stosownych danych do Pana Dr Jacka Furgi, na podstawie których tworzone są specjalne raporty o rynku nieruchomości w dużych miastach Polski.
Odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie

2020-04-16

Szanowni Państwo, w rozwinięciu zamieszczamy treść odpowiedzi na nasze pismo dotyczące wypełniania ustawowych zadań organów nadzoru budowlanego w okresie epidemii, jaką otrzymaliśmy od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij