Aktualności

Jesteś tutaj: plAktualności
2020-04-16 - Odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie

 

PINB.050.609.2020.MKW Kraków, dnia 14.04.2020 r.

 

 

Stowarzyszenie Budowniczych

Domów i Mieszkań

ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków

 

 

 

Dotyczy pisma: L. dz. 33/2020

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2020 r. Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań (wpływ za pomocą środków komunikacji elektronicznej), dotyczące wypełniania ustawowych zadań organów nadzoru budowlanego w okresie występowania stanu epidemii SARS-CoV-2, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki uprzejmie informuje, że realizuje wszystkie zadania, w tym w szczególności przeprowadza obowiązkowe kontrole i wydaje decyzje w sprawie przyjmowania obiektów budowlanych do użytkowania z jednoczesnym wprowadzeniem koniecznych rozwiązań prawnych w celu zminimalizowania możliwości zakażenia pracowników tut. Inspektoratu, jak i petentów.

Na podstawie § 13 ust. 2 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) ograniczono wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki związanych z bezpośrednią obsługą interesantów w siedzibie tut. Inspektoratu.

Mając na uwadze wagę podmiotów gospodarczych związanych z budownictwem dla gospodarki, zachowując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa procedura przyjmowania obiektów budowlanych do użytkowania jest przeprowadzana na terenie Krakowa.

Dnia 3.04.2020 r. i 08.04.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki wydał polecenia służbowe pracownikom tut. Inspektoratu, w którym określono wszelkie kwestie związane z przeprowadzaniem obowiązkowych kontroli , kontroli terenowych, oględzin oraz innych czynności wymagających udziału osób trzecich w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W każdym indywidualnym przypadku przeprowadzania ww. czynności pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki informują osoby biorące udział w takiej czynności o szczegółowych rozwiązanych bezpieczeństwa wprowadzonych w tym zakresie .

Pragnę zapewnić, że pomimo trudnego okresu pandemii zadania nadzoru budowlanego są wykonywane w zakresie możliwym w tej sytuacji.

 

Małgorzata Boryczko

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Powiat Grodzki

 

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij