Aktualności

Jesteś tutaj: plAktualności
2018.11.06 - Szkolenie prawne

 

W PROGRAMIE:

 

 

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW –     Dr Agnieszka Grabowska Toś, Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś

 

Zagadnienia:

 

1. Jakich gruntów dotyczyć będzie przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności?

2. Kiedy dojdzie do przekształcenia?

3. Skutki przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.Potwierdzenie faktu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (zaświadczenia).   Jakie działania powinien podjąć deweloper?

5. Zmiana w księgach wieczystych nieruchomości podlegających uwłaszczeniu.

5. Obowiązek zapłaty opłaty przekształceniowej.

6. Wysokość opłaty za przekształcenie.

7. Zmiana celu użytkowania wieczystego a przekształcenie.

8. Skutki przekształcenia dla dewelopera – pomoc de minimis. Beneficjent pomocy publicznej, co jest pomocą publiczną, wysokość dopłaty.

9. Kwestionowanie uwłaszczenia.

 

 

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO – Katarzyna Gruca, Radca Prawny

 

Zagadnienia:

 

1. Katalog umów, które zostaną objęte zakresem „ustawy deweloperskiej”.

2. Podmioty, które zostaną zobowiązane do stosowania ustawy deweloperskiej.

3. Umowa rezerwacyjna.

4. Obowiązki przedkontraktowe.

5. Zakres przedmiotowy umowy deweloperskiej.

6. Środki ochrony praw nabywców.

7. Prawo odstąpienia od umowy (regulacje dotyczące odbioru lokalu i składania reklamacji w zakresie wad).

8. Wejście w życie nowych przepisów. 

 

 

CZY DEWELOPERZY SKORZYSTAJĄ NA TZW. SPECUSTAWIE MIESZKANIOWEJ? PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA INWESTYCJI NA PODSTAWIE USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH – Dr Katarzyna Barańska, Radca Prawny PwC

 

Zagadnienia:

 

1. Co zmienia specustawa w dotychczasowym procesie inwestycyjnym i jak z tego skorzystać.

2. Jak przygotować się do projektu prowadzonego w ramach tzw. specustawy.

3. Co deweloper powinien wiedzieć o lokalnych przepisach urbanistycznych i co z nich może wynikać.

 

 

DYSKUSJA

 

 

 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi:

- 0 zł dla Członków Honorowych, Zwyczajnych i Wspierających SBDiM

- 150 zł + 23% VAT dla Członków zaprzyjaźnionych organizacji, przedstawicieli firm wystawiających się na Krakowskich Giełdach Domów i Mieszkań

- 300 zł  + 23% VAT dla pozostałych osób

 

W ramach powyższych kwot organizator zapewnia wykłady profesjonalnych prawników, materiały pokonferencyjne przesłane na wskazany adres e-mailowy oraz przerwę kawową.

Należność za udział w Konferencji należy wpłacić w terminie do 12 listopada 2018 na rachunek bankowy Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w Banku PKO BP Nr 63 1020 2906 0000 1102 0119 9769.

 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie pytań do dyskusji w trakcie szkolenia oraz o potwierdzanie uczestnictwa w tym wydarzeniu do dnia 09 listopada br., w Biurze SBDiM.

 

E-mai: biuro@sbdim.pl, tel.: 12 630 17 57, 607 237 514, 607 437 747.

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij