2007 r. - Joanna Pilawska - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta

2007 r. - Joanna Pilawska - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta


Podczas Konferencji prasowej, towarzyszącej  tradycyjnie Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, nastąpiło - po raz pierwszy - uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Stowarzyszenie dla najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Chcemy w ten sposób pokazać, że działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do lobbingu – powiedział prezes Tytus Misiak. Mamy świadomość, że przyszłość budownictwa zależy w dużej mierze również od dobrze wykształconych architektów i planistów. Liczymy, że ta nagroda będzie zachętą dla studentów architektury.

 

Laureatką konkursu na Najlepszego Studenta – edycja 2007, została studentka V roku Joanna Pilawska, która uzyskała średnią ocen 4,93.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Krakowskiego Rynku Nieruchomości

2008 r. - Diana Stachowicz - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta

2008 r. - Diana Stachowicz - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta


Nagrodę dla Najlepszego Studenta, Diana Stachowicz  odebrała podczas konferencji prasowej organizowanej przy okazji 56 Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań .

Przyznaje ona, że  wystąpienie przed obcymi  ludźmi z branży, którzy mają  duże  doświadczenie, było stresujące.  Bałam się, żeby nie powiedzieć czegoś, czego nie wypada powiedzieć na piątym roku architektury. Na szczęście  wszystko poszło zgodnie z planem i zgromadzeni goście byli pod wrażeniem drogi projektowej studentki.


Średnia ocen  studentki ze wszystkich przedmiotów projektowych i budowlanych z czterech lat studiów jest imponująca – wynosi 4,89.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Krakowskiego Rynku Nieruchomości

2009 r. - Krystian Krawczyk  - laureat konkursu na Najlepszego Studenta

2009 r. - Krystian Krawczyk - laureat konkursu na Najlepszego Studenta


Podczas towarzyszącej giełdzie konferencji prasowej Prezes Stowarzyszenia, Tytus Misiak, wręczył ufundowaną przez Stowarzyszenie nagrodę dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Spośród 25 najlepszych studentów V roku sąd konkursowy pod przewodnictwem Prodziekana Jacka Czubińskiego wybrał, osobę, która uzyskała największą średnią (4,92) z projektowania i budownictwa w okresie od I do VIII semestru. W tym roku nagrodę Stowarzyszenia otrzymał Krystian Krawczyk.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Krakowskiego Rynku Nieruchomości:

2010 r. - Paweł Ząbczyński - laureat konkursu na Najlepszego Studenta

2010 r. - Paweł Ząbczyński - laureat konkursu na Najlepszego Studenta


Nagroda dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury, tradycyjnie została wręczona na pierwszej po Nowym Roku  konferencji prasowej organizowanej przy okazji 73 Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań.

Tym razem nagroda przypadła studentowi V roku Pawłowi Ząbczyńskiemu, który uzyskał najwyższą średnia (4,86) z projektowania i budownictwa w okresie od I do VIII semestru. Nagrodę wręczyli Prezes SBDiM Tytus Misiak i przewodniczący sadu konkursowego dr Jacek Czubiński.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Krakowskiego Rynku Nieruchomości

2011 r. -  Andrzej Bruno Kutiak  - laureat konkursu na Najlepszego Studenta

2011 r. - Andrzej Bruno Kutiak - laureat konkursu na Najlepszego Studenta


Podczas Konferencji prasowej, towarzyszącej  tradycyjnie Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, nastąpiło - po raz piąty - uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Stowarzyszenie dla najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Tym razem nagroda przypadła studentowi V roku  Andrzejowi Kutiak, który uzyskał najwyższą średnia (4,90) z projektowania i budownictwa w okresie od I do VIII semestru. Nagrodę wręczyli Prezes SBDiM Tytus Misiak i przewodniczący sadu konkursowego dr Jacek Czubiński. Andrzej Bruno Kutiak, rocznik 1987 pochodzi z Sanoka. W 2006 roku podjął jednocześnie dwa kierunki, filologię węgierską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. Jednak architektura stała się studiami, którym poświęcił się niemal bez reszty, znajdując jednak czas na malarstwo, naukę języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, dendrologię, rozwijanie zainteresowań bibliofilskich i kolekcjonerskich. Korzystając z możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa studiował w 2009 roku w Austrii, na Technische Universität Graz, trenując jednocześnie szermierkę. Ponieważ w centrum zainteresowań i dążeń architektonicznych leży kontynuacja, a nie zerwanie z tradycją, związał się z INTBAU. Realizację swych zainteresowań historią sztuki i architektury umożliwił mu udział w Polskiej Misji Archeologicznej w Marei, nieopodal Aleksandrii, a od października 2010 roku podjął równoległe studia historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma jeszcze nadzieję opanować węgierski, a przede wszystkim realizować się na polu osobistym, jak i zawodowym, zajmując się architekturą w możliwie jak najszerszym spektrum.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Krakowskiego Rynku Nieruchomości:

2012 r. - Karolina Sikorska - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta

2012 r. - Karolina Sikorska - laureatka konkursu na Najlepszego Studenta


Na konferencji prasowej, podczas 92. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań, Prezes SBDiM Tytys Misiak, Wiceprezes Dorota Koźmińska oraz Prodziekan WA Jacek Czubiński wręczyli ufundowaną przez Stowarzyszenie nagrodę dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W tym roku nagrodę otrzymała Pani Karolina Sikorska studentka 2 roku studiów II stopnia, która uzyskała w trakcie studiów najwyższą średnią (4,87) z projektowania i budownictwa oraz (5,0) z projektowania architektury mieszkaniowej. Karolina Sikorska – urodzona 6 lipca 1988 roku w Radomiu. W  2007 roku  ukończyła 6–letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Brandta w Radomiu (praca dyplomowa z wyróżnieniem w pracowni tkaniny artystycznej). W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2009 roku korzystając z międzynarodowego programu LLP Erasmus odbyła częściowe studia zagraniczne na Universidade da Beira Interior w  Covilhã (Portugalia).  W 2011 roku uzyskała tytuł inżyniera (praca dyplomowa z wyróżnieniem wykonana w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pod promotorstwem prof. Andrzeja Kadłuczki oraz współpromotorstwem dr Jolanty Sroczyńskiej i dr Barbary Zin), obecnie kontynuuje naukę na ostatnim semestrze studiów magisterskich.

W trakcie studiów otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: Nagroda Prezydenta miasta Oświęcim za projekt zagospodarowania placu przy bulwarach w Oświęcimiu (2008 r.), Nagroda Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK oraz  Prorektora PK ds. studenckich za wyróżniający się projekt zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Zakopanem (2009 r.), Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK za projekt domu jednorodzinnego (2009 r.) oraz Wyróżnienie Burmistrza miasta Wieliczka za projekt Biblioteki Miejskiej w Wieliczce (2010 r.). Jej projekty znalazły się w publikacjach „Środowisko Mieszkaniowe” wydawanych przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  W trakcie studiów współpracowała z krakowskimi biurami architektonicznymi W + W Architekci Studio Autorskie (2011) oraz G2O (2012).
 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Krakowskiego Rynku Nieruchomości:

123