Patron konkursu był osobą o niepowtarzalnej osobowości, człowiekiem idei – utalentowanym menedżerem, konstruktorem i wynalazcą, a jednocześnie człowiekiem niezwykle otwartym i darzonym - z racji osobistych cech - ogromną sympatią przez osoby, z którymi miał bezpośrednie kontakty. Wnosił zapał, inspirował, był animatorem społecznych akcji, które zawsze wieńczył sukces.

Urodził się 2 lutego 1950 roku w Krakowie, gdzie ukończył IV LO im. Tadeusza Kościuszki, a następnie Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów na Politechnice był aktywnym działaczem społecznym oraz stałym uczestnikiem pieszych rajdów górskich. Jego juwenaliowe pomysły, ze względu na swoją oryginalność, przeszły do historii imprezy.
Po ukończeniu studiów, w latach 1974-1977, pracował w Zabierzowskiej Fabryce Maszyn, a w latach 1977-80 w Krakowskich Zakładach Armatur. Następnie od 1980 roku przez dziesięć lat był właścicielem Zakładu Obróbki Metali, a w latach 1990-1996 sieci hurtowni instalacyjnych ZOMET S.A. Od 1990 roku prowadził Grupę BUMA, w skład której wchodzą deweloperskie firmy mieszkaniowe, biurowe oraz produkujące budynki prefabrykowane.

Był autorem patentów w zakresie obróbki skrawaniem oraz nowych technologii prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. W 1994 roku został odznaczony Krakowskim Dukatem za inicjatywę i umiejętności wykazane w przedsięwzięciach gospodarczych oraz zasługi w działalności publicznej. W 2007 roku otrzymał medal  „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa za przyczynienie się do  przekształcenia zaniedbanego fragmentu miasta w nowoczesną, atrakcyjną zabudowę. Projekt dotyczył kompleksu biurowego Buma Square na terenie dawnego kombinatu poligraficznego. Twórca autorskich projektów systemu domów gotowych Bumati i Milokum oraz budowniczy unikatowego osiedla Zaułek Onyx na Woli Justowskiej, które zostało nagrodzone w kilku konkursach architektonicznych.
Działał w licznych organizacjach samorządu gospodarczego - m.in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, której był wiceprezydentem w roku 1993 oraz w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Miasta Krakowa „Biznes Klub”, gdzie pełnił funkcję prezydenta w latach 1994 i 2001.

Był również inicjatorem utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (w latach 2003-2004 prezesem Zarządu Głównego oraz prezesem krakowskiego oddziału PSBD), inicjatorem pierwszych Warsztatów Dewelopera odbywających się w krajach Europy Zachodniej oraz założycielem i członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Jako członek  Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej był pomysłodawcą „Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej”. W kwietniu 2009 roku otrzymał od Prezydenta RP Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Zmarł 25 czerwca 2009 roku.