TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU 2020 I NAGRODĘ SPECJALNĄ ZŁOTEGO SOKOŁA

otrzymuje firma:

 

INTER-BUD DEVELOPER

za:

- rozmach inwestycyjny związany z przeobrażaniem dużych poprzemysłowych fragmentów miasta

- filozofię firmy polegającą na sukcesywnej i konsekwentnej realizacji kolejnych, wyróżniających się w mieście inwestycji, świadczącą o stałym, niezwykle wysokim poziomie organizacyjnym firmy

- różnorodną ofertę lokalizacji i typów inwestycji i ich dostosowanie do możliwości zróżnicowanego klienta, przy niezmiennie wysokim poziomie realizacji poszczególnych obiektów

- otwartość inwestycji rozumianą jako niegrodzenie zrealizowanych zespołów mieszkaniowych

- wyjątkową dbałość o tereny wspólnie użytkowane i ich wyposażenie w elementy małej architektury i zieleń

- wysoki poziom materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych dla klientów w atrakcyjnej formie (filmowe wizualizacje pozwalające na wirtualny spacer po wybranym lokalu)

 

 

 

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU 2020 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA

otrzymują firmy:

 

ARKADA INWESTYCJE

za:

- konsekwentne utrzymywanie wysokiej jakości realizowanych inwestycji

- nadanie funkcji miasta na zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie terenach poprzemysłowych oraz udaną realizację fragmentu tkanki miejskiej poprzez budowę nowej pierzei ulicy

- interesujące rozwiązanie długiej elewacji budynku, wykorzystujące zróżnicowanie materiałowe i kolorystyczne oraz tektoniczny podział elewacji

- dobór atrakcyjnych materiałów elewacyjnych (granit) i niezwykłą staranność w ich zastosowaniu

- dbałość o komfort mieszkańców w trudnym kontekście intensywnej zabudowy miejskiej (dodatkowe windy, wyposażenie przestrzeni ulicy w elementy małej architektury, stanowiska rowerowe)

- aranżowanie więzi społecznej, m.in. poprzez zagospodarowanie poziomu „zielonego dachu” dla różnych aktywności mieszkańców (wyposażenie kina letniego)

 

BRYKSY

za:

- dynamiczny rozwój rodzinnej firmy deweloperskiej i jej filozofię wpisaną w hasło „Dobrze zaprojektowana przyszłość”

- podjęcie decyzji o realizacji budowy zespołu mieszkaniowo-biurowego w trudnej lokalizacji, przy głównej arterii wyjazdowej z miasta, tworzącej nową tkankę miasta na jego peryferyjnych obszarach

- maksymalne wykorzystanie walorów lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do terenów rekreacyjnych przylegających do zalewu Bagry oraz dobrej dostępności do komunikacji zbiorowej

- stworzenie przyjaznych warunków życia dla mieszkańców poprzez wprowadzenie licznych usług usytuowanych w dolnych kondygnacjach budynków oraz poprzez wprowadzenie atrakcyjnej, wewnątrzblokowej zieleni rekreacyjnej i usytuowanie pasieki na zielonych tarasach budynku biurowego

- atrakcyjną wizualnie architekturę budynków, wpisującą się we współczesne trendy stylistyczne (duże przeszklenia, loggie balkonowe)

- wyjątkowo ciekawy sposób prezentacji projektowanego zespołu przy wykorzystaniu filmu z drona

 

DOM-BUD M. Szaflarski

za:

- wieloletnie budowanie marki firmy, posiadającej w swojej aktualnej ofercie szeroką gamę mieszkań zarówno pod względem lokalizacji, jak i ceny oraz konsekwentne podnoszenie standardu i jakości realizowanych inwestycji

- realizację atrakcyjnego pod względem architektonicznym zespołu mieszkaniowego, dobrze wpisanego w kontekst miejsca

- udaną inwestycję realizowaną w dużej skali, w dobrym standardzie, zgodnie z finansowymi i funkcjonalnymi oczekiwaniami rynku (dostępność cenowa)

 

- zrealizowanie części wspólnych budynków w wysokim standardzie estetycznym, dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych wizualnie i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych

- zastosowanie elementów proekologicznych, wykorzystujących technologie przyjazne środowisku − antysmogowa zieleń na płaszczyznach pionowych

- atrakcyjnie rozwiązane układy funkcjonalne mieszkań

 

 

 

NAGRODĘ PREZESA SBDIM

otrzymuje firma:

 

APARTAMENTY KLIMATY

za:

- nowatorskie dążenie do stworzenia luksusowej inwestycji, adresowanej do klientów o bardzo wysokich wymaganiach

- atrakcyjne rozwiązanie małego zespołu apartamentowego, zrealizowanego w terenie przylegającym do miejskiego kompleksu leśnego, wykorzystujące w sposób maksymalny walory lokalizacji

- realizację budynków w designerskim wykończeniu przestrzeni wspólnych, przy zastosowaniu materiałów o bardzo wysokiej jakości

- zastosowanie nowatorskich w budownictwie wielorodzinnym urządzeń instalacyjnych przyjaznych środowisku, opartych na technologiach proekologicznych i energooszczędnych (użycie pomp cieplnych z systemem pasywnego chłodzenia)

- wysoką estetykę zagospodarowania przestrzeni między budynkami (mała architektura dedykowana zieleni, mury oporowe, skarpy)

- wysoki standard budowy (podwójne ściany pomiędzy lokalami o wysokiej izolacyjności akustycznej, trzymetrowa wysokość pomieszczeń, ślusarka aluminiowa o wysokiej izolacyjności termicznej, „zielone dachy” dostępne z mieszkań na ostatnich kondygnacjach)

 

 

 

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

otrzymują firmy:

 

DASTA INVEST

za:

- zindywidualizowane traktowanie każdej inwestycji, wyrażające się wysoką jakością projektów (architektura, aranżacja i wykończenie)

- realizację niedużej w skali plomby miejskiej, umiejętnie wpisanej w zastany kontekst urbanistyczny, podnoszący standard i ład przestrzenny śródmiejskiej ulicy

- bardzo dobre rozwiązanie funkcjonalne programu użytkowego (biura w parterze, niezależne wejście do budynku i winda samochodowa dostępna bezpośrednio z ulicy)

- realizację budynku przy zastosowaniu rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych o wysokim standardzie

- wyjątkową staranność w doborze materiałów wykończeniowych oraz wysoki poziom aranżacji przestrzeni wspólnych

- przyjazne i partnerskie podejście firmy do indywidualnych oczekiwań klienta

 

SEMACO GROUP

za:

- dostarczanie na rynek dobrej jakości mieszkań dostępnych cenowo

- interesującą realizację wysokiego budynku mieszkalnego w trudnej przestrzennie lokalizacji

- zróżnicowane rozwiązanie funkcjonalne poziomu parteru budynku – wejścia główne i usługi oraz rowerownia przykryta dachem w formie zielonej skarpy, podbudowującej pierwszy poziom kondygnacji mieszkalnej od strony terenów zielonych

- realizację trzypoziomowego garażu podziemnego, w którym zastosowano szerokie spektrum stanowisk parkingowych, wykonanych przy użyciu rozmaitych urządzeń technicznych (podnośniki, suwnice, windy)

- nowoczesną architekturę kształtowaną przy pomocy atrakcyjnych form (duże przeszklenia, loggie) i wzbogaconej funkcji (zróżnicowana struktura mieszkań, komórki lokatorskie na piętrach i w poziomie garaży)

 

VERONA BUILDING

za:

- dostrzeżenie potencjału różnych rynków w Polsce

- interesującą realizację budynku mieszkalnego, dobrze wpisanego w eksponowaną lokalizację Bulwaru Wiślanego, z bardzo dobrym wykorzystaniem walorów widokowych otwarcia na dolinę Wisły

- atrakcyjne wykończenie powierzchni wspólnych (przeszklony hall wejściowy z designerskimi elementami oświetlenia, z wiszącą ażurową klatką schodową, z korytarzami o zmiennej szerokości i nieregularnym przebiegu)

- zróżnicowanie optyczne długiej elewacji budynku od strony Wisły poprzez zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych oraz realizację atrakcyjnego w formie architektonicznej dojścia do budynku od strony Rynku Dębnickiego

- za odważaną, trudną technicznie budowę trzypoziomowego garażu podziemnego, sięgającego poniżej dna Wisły

 

 

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

otrzymują firmy:

 

EXCON

za:

- udany debiut deweloperski firmy budowlanej i wybór drogi realizowania przyjaznych, dogodnych do zamieszkania obiektów wielorodzinnych, atrakcyjnych cenowo, w dobrej jakości i wykończeniu

- udaną realizację małego zespołu budynków mieszkalnych w bardzo dobrze wybranej lokalizacji, w pobliżu usług, w zasięgu komunikacji zbiorowej i w sąsiedztwie otwartych leśnych terenów zielonych

- umiejętne wykorzystanie walorów zróżnicowanego wysokościowo terenu

- stworzenie dobrego w skali urbanistycznej wnętrza, stanowiącego przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców, wypełnionego starannie zagospodarowaną zielenią

- zainicjowanie interesującej zasady dofinansowania mieszkań na parterze, w formie bonów na zagospodarowanie ogródków o bardzo wysokim poziomie estetycznym

 

GEO, MIESZKANIE I DOM

za:

- realizowanie ambitnych projektów mieszkaniowych w wymagającej przestrzeni parkowej i poprzemysłowej, a także rozmach inwestycyjny na przestrzeni ponad 30 lat działalności

- umiejętne wpisanie kameralnego budynku w wyjątkowe sąsiedztwo Młynówki Królewskiej, gwarantujące mieszkańcom komfort zielonego i rekreacyjnego otoczenia

- interesujące rozwiązania układów funkcjonalnych mieszkań

- realizację obiektu uwzględniającego już obecnie normy emisji, które będą wymagane od 2021 roku

- udaną próbę designerskiego wykończenia budynku i przestrzeni wspólnych, z zastosowaniem atrakcyjnych rozwiązań wizualnych

 

SM WSPÓLNOTA-INWEST

za:

- przemyślaną, atrakcyjną cenowo ofertę mieszkaniową, obejmującą zarówno duże budynki wielorodzinne, pojedyncze obiekty mieszkalne, jak i w przypadku zgłoszonego osiedla − kameralne zespoły mieszkaniowe

- odważne podejście do realizacji zespołu w trudnej, zdegradowanej przestrzennie i urbanistycznie okolicy Góry Borkowskiej

- realizację małego zespołu mieszkaniowego opartego o zasadę tworzenia kwartału miejskiego, o kameralnej skali wnętrza urbanistycznego, ze starannie zaaranżowaną przestrzenią społeczną

- wykorzystanie walorów widokowych i atutów miejsca pod względem dostępności do środków komunikacji

- różnorodność oferty garażowej (indywidualne garaże w poziomie parteru i otwarte stanowiska parkingowe na poziomie -1)