WERDYKT W KONKURSIE
O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2008 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA


TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2010  I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMUJĄ:
Convector Development Sp. z o.o. (zespół apartamentowy przy ul. Zachodniej) za rozwiązanie architektoniczne obiektu mieszkaniowego o wysokich walorach jakościowych, będącego znaczącym punktem w przestrzeni miejskiej oraz za wartości funkcjonalno – przestrzenne,wykorzystujące walory ekspozycyjne lokalizacji poprzez zastosowanie między innymi transparentności przestrzeni wspólnych, podnoszących standard budynku, a także wprowadzanie do praktyki realizacyjnej aspektów budownictwa energooszczędnego.


DK – Development Sp. z o.o. (zespół apartamentów Cztery Korony) za osiągnięcie wysokiego standardu wielorodzinnego, ogólnodostępnego budownictwa mieszkaniowego oraz za dopracowanie detalu architektonicznego, atrakcyjne rozwiązania wspólnych przestrzeni wewnątrz budynków, a także za zapewnienie wyjątkowo komfortowych pod względem jakości i wielkości przestrzeni zewnętrznych.
 

Spółka Mieszkaniowa Salwator Sp. z o.o. (Osiedle Mozarta) za nowatorskie podejście do rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dużego zespołu mieszkaniowego, mieszczące się w kategoriach poszukiwań wartości ponadczasowych, przy zastosowaniu skromnych lecz kreatywnych środków wyrazu artystycznego oraz logicznej geometrii całego układu urbanistycznego. Na uwagę zasługuje udział mieszkańców w procesie projektowania budynków.
 

Inter-Bud Developer Sp. z o.o. (zespół budynków przy ul. Bobrzyńskiego) za konsekwentną realizację ogólnodostępnych przestrzeni miejskich o wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowników oraz za uzupełniający program usługowy tworzący ramy dla budowy więzi społecznych w oparciu o własną infrastrukturę socjalną , uwzględniającą potrzeby różnych generacji mieszkańców , a także za permanentne działania na rzecz formowania wysokiego standardu wnętrz urbanistycznych pod względem funkcjonalnym i estetycznym.


SĄD KONKURSOWY WYRÓŻNIA FIRMY:


Bryksy sp. z o.o. (Obiekt modernizowany przy ul. Cybulskiego) za udane przekształcenie obiektu biurowego w obiekt mieszkalno-usługowy o atrakcyjnym wyrazie architektonicznym, wpisującym się należycie w kontekst tkanki śródmiejskiej.
 

Dom-Bud M. Szaflarski, A. Chlebowski sp. j. (budynki przy ul. Rydla) za realizację budownictwa mieszkaniowego o kameralnej skali, charakteryzującego się dobrym standardem wykończenia i doborem użytych materiałów , świadczącym o konsekwentnym dążeniu do podnoszenia jakości życia mieszkańców.
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śnieżka" (zespół mieszkaniowy Złocień) za podjęcie trudu pozyskania środków finansowych z KFM-u , przeznaczonych na realizację spółdzielczych mieszkań lokatorskich realizowanych w ramach zespołu mieszkaniowego o dobrym standardzie i wyposażonego w podstawowy program usługowy.

Skład Sądu Konkursowego :
1. Prof. Andrzej Wyżykowski - Przewodniczący
2. Elżbieta Szczawińska
3. Jerzy Fedorowicz
4. Janusz Michalczak
5. Andrzej Rymarczyk