TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA otrzymują:

 

 

BRYKSY  

 

za:

- realizację kolejnej wyróżniającej się inwestycji wpisującej się w filozofię firmy rodzinnej

-  zastosowanie interesującego wielofunkcyjnego programu użytkowego (mieszkania, biura, usługi)  

- wprowadzenie atrakcyjnego wejścia do obiektu w formie przekrytej przestrzeni publicznej przy segregacji wejść do części usługowej i mieszkalnej

- efektywne układy mieszkań i komunikacji wewnętrznej budynku

 

 

CORE DEVELOPMENT

 

za:

- twórcze podążanie za najnowszymi trendami w budownictwie mieszkaniowym i architekturze

- osiąganie wysokiego standardu realizacji inwestycji  o różnej skali

- dbałość o wyjątkową elegancję i wysoki standard techniczny, użytkowy (sala ćwiczeń, rowerownia z wyposażeniem serwisowym, bawialnia dla dzieci, stanowiska ładowania elektrycznego w garażach) i artystyczny (wystrój holu wejściowego, klatek schodowych)

- perfekcyjne przygotowanie  materiałów informacyjnych dla klientów

 

 

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT 

 

za:

- konsekwentne budowanie marki firmy oferującej wysokiej jakości mieszkania w śródmiejskich lokalizacjach

- udane wkomponowanie obiektów w przestrzeń miejską

- ukształtowanie przyjaznej przekrytej przestrzeni publicznej oraz umiejętne zachowanie charakteru wcześniej istniejącego w tym miejscu obiektu (ul. Prądnicka)

- wysoki standard materiałowy i techniczny w przestrzeniach wspólnych oraz wyjątkową dbałość o architekturę zieleni

 

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ ZŁOTEGO SOKOŁA otrzymuje:

 

 

INTER-BUD DEVELOPER

 

za:

- realizację obiektów dla klientów ceniących sobie wysoką jakość życia

- świadome wpisywanie budynków w przestrzeń miejską, w jej kontekst kulturowy i naturalny

- funkcjonalność mieszkań i właściwe wyposażenie w infrastrukturę społeczną

-  niebanalne  zagospodarowanie  przestrzenne ogólnodostępnego otoczenia obiektów zielenią urządzoną i detalem architektonicznym

- wysoki standard obsługi klientów, doskonałe materiały promocyjne i reklamowe

 

 

NAGRODĘ PREZESA SBDIM otrzymuje:

 

 

EKO-PARK

 

za:

- udane wkomponowanie obiektu w wymagającą, staromiejską zabudowę zabytkowej dzielnicy Kazimierz, poprzez nadanie budynkowi formy eleganckiej kamienicy

- szacunek do dziedzictwa miejsca poprzez zachowanie i wyeksponowanie wątków archeologicznych

- bardzo staranne zaaranżowanie przestrzeni wspólnych (recepcja, reprezentacyjny hol główny z galerią sztuki)

- dobrze urządzoną, dostępną zieleń

 

 

 

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU otrzymują:

 

 

GRUPA DEWELOPERSKA START

 

za:

- realizację zespołu budynków o współczesnej architekturze w idei „skromna i indywidualna”, dobrze wpisanego w wyjątkowo trudny kontekst miejsca

- zagospodarowanie przestrzeni wnętrza urbanistycznego na styku wnętrze prywatne i półpubliczne

- wysoki standard przestrzeni wspólnych, doskonałą estetykę starannie zaprojektowanych detali

- przemyślane akcenty kolorystyczno-graficzne umożliwiające identyfikację kondygnacji i mieszkań

 

 

NOVO  MAAR

 

za:

- realizację zespołu utrzymującego schemat kwartału miejskiego, jako konsekwencję przyjętej idei budowy dużego, samowystarczalnego osiedla mieszkaniowego w idei „miasta w mieście”

- nowoczesny projekt architektury w zieleni, doskonale oddający cechy budynków kopenhaskich

- ekologiczne podejście do realizacji budynków i promocję transportu rowerowego

- stworzenie przyjaznych, indywidualnie zaprojektowanych przestrzeni do wspólnego użytkowania

 

 

SM ŚNIEŻKA

 

za:

- wieloletnią realizację dużego zespołu mieszkaniowego o niskiej intensywności

- konsekwentne podnoszenie jakości budowanych obiektów, realizację komfortowych mieszkań w starannie zaprojektowanym zespole budynków  w stosunkowo niskich kosztach

- podtrzymywanie idei budowy więzi mieszkańców w całym zespole poprzez wyposażenie w bogatą infrastrukturę społeczną

- dbałość o zieleń oraz  poczucie bezpieczeństwa w osiedlu