WERDYKT KONKURSU


TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA
otrzymały firmy:


BRYKSY sp. z o.o.
za
- efektywne założenie finansowe, skuteczną kampanię wizerunkową, realizowaną przez dobrze zorganizowane biuro sprzedaży, usytuowane w reprezentacyjnej śródmiejskiej lokalizacji oraz dynamiczny rozwój firmy deweloperskiej
- udaną realizację kameralnego zespołu mieszkaniowego o interesującym planie urbanistycznym w formie małego kwartału miejskiego i w dobrej skali urbanistycznej, wychodzącego naprzeciw współczesnym trendom projektowania zespołów mieszkaniowych, sprzyjającego nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i zapewniającego poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańcom
- dopracowanie detali w skali urbanistycznej, wyrażające się dbałością o otoczenie, poprzez realizację elementów małej architektury ogrodowej oraz zastosowanie dobrych jakościowo materiałów budowlanych, dobrze rozwiązane układy funkcjonalne mieszkań w budynkach wykonanych według atrakcyjnego projektu architektonicznego
- uzyskanie bardzo wysokiego wskaźnika miejsc postojowych, realizację zespołu w otwartej relacji z otaczającymi terenami rekreacyjnymi i otaczającymi go obszarami zieleni miejskiej


DASTA INVEST sp. z o.o.
za:
- sukces ekonomiczny uzyskany dzięki atrakcyjnej ofercie sprzedaży, dopasowanej do wysokich oczekiwań klientów, dobry stosunek jakości inwestycji w doskonałej lokalizacji, w stosunku do ceny mieszkań
- realizację inwestycji w formie małego, kameralnego bloku zabudowy o przyjaznej skali, otwartego na otaczającą go zieleń parkową, dobrą jakość architektury podnoszącą walor przestrzeni miejskiej, zrealizowaną przy zastosowaniu dobrych jakościowo materiałów budowlanych
- designerskie zastosowanie materiałów wykończeniowych połączone z dbałością o wysoką jakość detalu architektonicznego w wewnętrznych przestrzeniach wspólnych budynków, dbałość o zewnętrzne przestrzenie wspólne, zrealizowane przy zastosowaniu atrakcyjnego zestawu elementów małej architektury ogrodowej i zieleni ogrodowej
- uzyskanie wysokiego wskaźnika miejsc postojowych (1,15) oraz wierność realizacji z projektem

MEGAPOLIS sp. z o.o.
za
- wybór najbardziej atrakcyjnej koncepcji architektonicznej w drodze konkursu, uzyskanie najwyższego, miesięcznego wskaźnika sprzedaży mieszkań (13 proc.), w wyniku atrakcyjnie przygotowanej i konsekwentnie realizowanej kampanii reklamowej
- atrakcyjne rozwiązanie planu urbanistycznego zespołu mieszkaniowego, kontynuującego ideę realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie dużego , ściśle zdefiniowanego kwartału miejskiego, wpisującego się harmonijnie w kontekst miasta i przywrócenie dla funkcji miasta zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie terenów poprzemysłowych
- uzyskanie wielości wnętrz urbanistycznych, z zaznaczeniem różnorodnych miejsc użytkowania, nasyconych infrastrukturą społeczną, przy subtelnie ogrodzonym terenie inwestycji, nie sprawiającym wrażenia osiedla zamkniętego, a także  osiągnięcie wysokich walorów przestrzennych zabudowy poprzez realizację bogatego programu o funkcji rekreacyjnej (boiska, place do gry) oraz społeczno-oświatowej (przedszkole )
- dobrze rozwiązane układy funkcjonalne mieszkań oraz zastosowanie elementów proekologicznych, wykorzystujących technologie przyjazne środowisku, mające istotny wpływ na ekonomię eksploatacji osiedla


NAGRODĘ PREZESA SBDiM
otrzymała firma:


FIRMA JANEX sp. z o.o.
za:
- udane przejście z firmy o charakterze wykonawczym do firmy inwestorskiej i deweloperskiej, realizowane przez firmę rodzinną o długotrwałym, rzetelnym dorobku gospodarczym oraz udany debiut na krakowskim rynku deweloperskim
- konsekwentnie przeprowadzoną realizację idei „mieszkania bez wad”, atrakcyjnie rozwiązane układy funkcjonalne mieszkań, wyposażenie budynku w niezwykle bogaty program pomieszczeń usługowych (komórki w parterze, minirowerownie, wspólnie użytkowana świetlica), a także starannie dopracowaną realizację przestrzeni wspólnych (klatki schodowe, komunikacja)
- niezamknięty ogrodzeniem teren zespołu mieszkaniowego, dbałość o otoczenie budynku poza terenem inwestycji (plac zabaw), a także przyjazne i atrakcyjnie zorganizowane biuro sprzedaży


NAGRODĘ GŁÓWNEGO SPONSORA – PARTNERÓW PROGRAMU CIEPŁO DLA KRAKOWA
otrzymała firma:


WAWEL SERVICE sp. z o.o.
za:
- realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyjątkową dbałością o rozwiązania w obszarze energetycznym i ochrony środowiska, spełniające wymagania w zakresie zużycia energii pierwotnej, które będą obowiązywały od roku 2021, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem NF40
- uzyskanie zapotrzebowania na ciepło o około 30% niższego w porównaniu do standardowego rozwiązania, przy wykorzystaniu ciepła do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej, co dodatkowo przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i znaczącego ograniczenia emisji CO2, dzięki wykorzystaniu wytwarzania w kogeneracji
- zastosowanie przemyślanych rozwiązań eliminujących „mostki cieplne” i zapewniających szczelność budynków oraz innowacyjnych pomysłów, takich jak zielony dach i zieleń osłaniająca przed nadmiernym nagrzewaniem, czy wykorzystanie wody deszczowej do celów podlewania roślin i utrzymania porządku, a wszystko to z myślą o efektywności energetycznej i ochronie środowiska


WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU
otrzymała firma:


KST DEVELOPMENT sp. z o.o.
za:
- utrwalanie wizerunku dewelopera, konsekwentnie realizującego inwestycje w segmencie dla wymagających klientów oraz należyte wpisanie skali zespołu w zastany kontekst urbanistyczny i zastosowanie formy budynku jednorodzinnego dla realizowanej zabudowy wielorodzinnej
- użycie wysokiej klasy materiałów wykończeniowych wewnątrz budynku w zakresie standardu wykończenia klatek schodowych oraz zastosowanie wysokiej klasy materiałów wykończenia elewacji (okładziny kamienne, balustrady, drewniane boazerie, itp.)