SĄD KONKURSOWY W SKŁADZIE:

 

 prof. Andrzej Wyżykowski (przewodniczący) - Główny Architekt Miasta Krakowa
 prof. Stanisław Belniak (sekretarz) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Tadeusz Konieczny (przedstawiciel Kapituły Konkursowej) - Inter-Bud Developer
 red. Janusz Michalczak – Dziennik Polski
 arch. Andrzej Rymarczyk - Wiceprezes ZG SBDiM

ogłosił
 

 

WERDYKT KONKURSU

O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2012 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ ZŁOTEGO SOKOŁA PRZYZNAŁ FIRMIE:

 

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT sp. z o.o.
za:
- stworzenie wiarygodnego i przyjaznego wizerunku firmy deweloperskiej,
- zrealizowanie nowego kwartału zabudowy mieszkaniowej o interesującej architekturze, stanowiącego dobry przykład śródmiejskiej zabudowy i tworzącego nowoczesne wnętrze urbanistyczne w dobrej skali,
- konsekwencję w dbałości o wysoki standard oraz dopracowany detal elementów wykończeniowych elewacji, atrakcyjną aranżację przestrzeni wspólnych budynków oraz wysoką jakość funkcjonalną mieszkań uzyskaną we wszystkich do tej pory zrealizowanych obiektach.

 

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2012 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMAŁY FIRMY:
 

ALPHA DEVELOPMENT sp. z o.o.
za:
- podjęcie ryzyka rozpoczęcia inwestycji w zaniedbanej, postindustrialnej dzielnicy, co przyczyniło się w istotny sposób do realizacji długofalowego programu rewitalizacji obszaru Zabłocia,
- zrealizowanie dużego zespołu mieszkalnego, wyposażonego w bogaty ogólnodostępny i funkcjonalnie zróżnicowany program usługowy (fitness, sklepy, punkty usługowe), sprzyjający integracji społecznej z mieszkańcami dzielnicy,
- zaaranżowanie wnętrza urbanistycznego we właściwych proporcjach i o ciekawej, zróżnicowanej w skali architekturze, z interesująco zaprojektowaną, na unikatową skalę, zielenią.
 

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.
za:
- stworzenie niezwykle atrakcyjnego pod względem ukształtowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego, zrealizowanego na średnim poziomie finansowania, ale o bardzo dobrym standardzie jakościowym i architektoniczno-funkcjonalnym,
- zbudowanie przestrzeni miejskiej, ukształtowanej w formie spacerowego bulwaru nadrzecznego biegnącego wzdłuż rzeki Wilgi, przy zachowaniu ścisłej relacji z naturą,
- przyjazną skalę architektoniczną zespołu mieszkaniowego, wyposażonego w elementy zaplecza rekreacyjnego przeznaczonego dla mieszkańców.
 

DK-DEVELOPMENT sp. z o.o.
za:
- stabilną i utrwaloną pozycję firmy funkcjonującej na regionalnym rynku deweloperskim, osiągniętą poprzez konsekwencję w działaniu na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku, opartego na bezpieczeństwie i wysokiej jakości obsłudze klienta oraz na dobrze zorganizowanej, fachowo prowadzonej działalności deweloperskiej,
- realizację interesującego pod względem architektonicznym budynku, wyposażonego w starannie zrealizowane przestrzenie wspólne o charakterze otwartym i półotwartym,
- atrakcyjnie zaprojektowane otoczenie budynku, sprzyjające rekreacji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 

NAGRODĘ PREZESA SBDiM OTRZYMAŁA FIRMA:

ATAL SA
za:
- udany debiut na rynku krakowskim,
- dobrą jakość architektury zrealizowanych budynków,
- prowadzenie atrakcyjnej polityki wizerunkowej firmy, zapewniającej klientom kreatywną, indywidualną współpracę z deweloperem przy realizacji stadium wykończeniowego własnego mieszkania.

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2012 OTRZYMAŁY FIRMY:
 

AVALON DEVELOPMENT SA
za:
- stworzenie atrakcyjnej pod względem architektonicznym oferty domów jednorodzinnych i drobnoskalowych budynków wielorodzinnych, realizowanych w zurbanizowanej strefie podmiejskiej,
- zapewnienie klientom dobrej obsługi deweloperskiej, odzwierciedlonej m.in. w bezpiecznej polityce finansowej firmy, a także za prospołeczną aktywność dewelopera, prowadzoną na obszarze inwestycji.
 

IMS BUDOWNICTWO sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.
za:
- udany debiut na rynku deweloperskim osiągnięty poprzez realizację inwestycji charakteryzującej się dobrą architekturą, korzystną relacją ceny do standardu wykończenia budynku,
- wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 

ORION INVESTMENT SA
za:
- udane wpisanie się w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabłocia oraz nawiązanie do tradycji przemysłowej miejsca,
- atrakcyjne zrealizowanie przestrzeni wspólnych w budynku.
 

REMSET sp. z o.o.
za:
- zbudowanie małego zespołu budynków jednorodzinnych, stanowiącego dobry przykład inwestycji solidnie i samodzielnie zrealizowanej przez niewielką, rodzinną firmę deweloperską,
- wzbogacenie oferty w segmencie budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności, realizowanego w peryferyjnej strefie podmiejskiej.
 

SM ŚNIEŻKA
za:
- wieloletnią konsekwentną realizację osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w trudnej strefie podmiejskiej, dobrze wyposażonego w atrakcyjną infrastrukturę społeczną i szeroką sieć parkingową,
- utrzymanie atrakcyjnej cenowo oferty, zapewniającej klientom funkcjonalne mieszkania w starannie wykończonych budynkach.