WERDYKT W KONKURSIE

O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2010 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA

 
ZŁOTA NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA FIRMY INTER-BUD DEVELOPER za wieloletnią, konsekwentną realizację zespołów mieszkaniowych o bardzo wysokiej jakości użytkowej i przestrzennej, a także za przyjazne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w procesie realizacji inwestycji i wyjątkową dbałość o detale architektoniczne, bezpieczeństwo klienta podczas  sprzedaży mieszkań, doskonałą organizację działalności gospodarczej oraz dobrą organizację firmy, a także za kreowanie nowego wizerunku miasta opartego o przemyślane i atrakcyjne lokalizacje.

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2010  I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMUJĄ:

GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA za odwagę w podejmowaniu realizacji projektów w trudnych terenach podmiejskich, oferowanie różnorodnych produktów deweloperskich realizowanych w przyjaznej i bezpiecznej dla klienta formie, w tym za duże bezpieczeństwo finansowe realizowanych inwestycji oraz za inicjowanie i utrwalanie nowych form organizacyjnych działalności deweloperskiej.

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT za wiarygodny i przyjazny obraz firmy deweloperskiej nacechowany staranną dbałością o przestrzeń publiczną i detal architektoniczny, w połączeniu z wysoką jakością i funkcjonalnością mieszkań w realizowanych obiektach oraz za przemyślany układ przestrzenny realizowanych zespołów mieszkaniowych, sprzyjający nawiązywaniu więzi społecznych.

VERONA BUILDING za odkrywanie nowych rynków deweloperskich, przenoszenie dobrych praktyk realizowanych inwestycji z rynku europejskiego na rynek krakowski, a także za wyjątkową kulturę projektową, za wysoką jakość przestrzeni wspólnych w realizowanych projektach oraz bogatą ofertę usług, stanowiących wartość dodaną do zakupionych mieszkań.

SĄD KONKURSOWY WYRÓŻNIA FIRMY:

AWIM DEVELOPMENT za wysoką jakość architektoniczną budynków zrealizowanych w strefie rekreacyjnej pomiędzy Nową Hutą a historycznym centrum miasta, w środowisku o wysokich walorach przyrodniczych oraz za zastosowanie ekologicznych rozwiązań architektonicznych i technologii energooszczędnych.

BUDOPOL za wieloletnie i bardzo konsekwentne budowanie przestrzeni miejskich, za dostępność cenową oferty oraz stabilną i utrwaloną pozycję firmy na regionalnym rynku deweloperskim i wykonawczym.

INSTAL KRAKÓW za rewitalizację terenów poprzemysłowych poprzez wprowadzenie atrakcyjnie zaprojektowanej i zrealizowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a także za ciekawe i prawidłowe rozwiązania funkcjonalne budowanych mieszkań.

KCI DEVELOPMENT za nawiązanie do tradycji budowy kamienic krakowskich w realizacji zespołu mieszkaniowego w atrakcyjnej lokalizacji miejskiej, z wykorzystaniem elementów rewitalizacji terenu. Ponadto za kompozycję przestrzenną zespołu urbanistycznego uzupełnioną o bogate detale wystroju zewnętrznego i wewnętrznego.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚNIEŻKA za podejmowanie wyzwań dotyczących lokalizacji zespołów mieszkaniowych w obrębie wielkiego Krakowa i za konsekwentną politykę cenową umożliwiającą zakup mieszkań m.in. w ramach programu „Rodzina na swoim”, a także za poszanowanie przestrzeni i ochronę zastanego obszaru przyrodniczego.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ST. STASZICA za odważne i nowatorskie podejście do architektury w łączeniu funkcji mieszkaniowych i usługowych z zastosowaniem wysokiej jakości detali architektonicznych oraz za realizację i udostępnienie terenów i urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.

 

Skład Sądu Konkursowego:

1. Prof. Andrzej Wyżykowski - główny architekt m. Krakowa (Przewodniczący Sądu)
2. prof. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Jacek Kolibski - Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości (Sekretarz Sądu)
4. red. Janusz Michalczak - Dziennik Polski
5. arch. Andrzej Rymarczyk - wiceprezes ZG SBDiM