WERDYKT W KONKURSIE
O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2004 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA


Tytuł "Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2004" i nagrodę "Złotego Sokoła" otrzymali:                                                                           

FRONTON Sp. z o.o. za Kameralną skalę zespołu mieszkaniowego połączoną z przyjazną skalą wnętrz urbanistycznych o charakterze podmiejskim, architekturę dobrze korespondującą z istniejącym otoczeniem i warunkami terenowymi, za użycie naturalnych materiałów wykończeniowych oraz stworzenie przyjaznej atmosfery zainteresowania przyszłymi planami kontynuacji tego typu inwestycji, o podobnej formie i charakterze, dla potencjalnych klientów.


GEO Grupa Deweloperska za Udaną próbę stworzenia inwestycji mieszkaniowej o charakterze reprezentacyjnym, jej harmonijne usytuowania w zastanym kontekście urbanistycznym i jej znaczenie w kompozycji zespołu, odpowiednią wielkość i skalę obiektu, atrakcyjne zagospodarowanie terenu i ogrodu na terenie posesji, za wysoką jakość użytych materiałów i dopracowany detal architektoniczny, a także bogatą ofertę skierowaną do osób zainteresowanych zakupem mieszkania.


INTER-BUD Deweloper za konsekwentną dbałość o kompleksowy rozwój osiedli mieszkaniowych, zarówno w sensie przestrzennym jak i programowo-funkcjonalnym i społecznym, wyrażającą się m.in. poprzez: rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, skuteczną ochronę i poczucie bezpiecznej przestrzeni, dbałość  o jakość przestrzeni publicznej o tereny zieleni urządzonej, wysoki poziom ich utrzymania, oraz za sposób zarządzania zespołami osiedli.


NOVO MAAR Sp. z o.o. za udany  debiut firmy zagranicznej, interesujące rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne, wysoki standard użytych materiałów i staranność wykonawstwa, za dbałość o jakość przestrzeni wspólnie użytkowanych, za dobry poziom architektury, mocną identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania, za ofertę marketingową wzbogaconą o mieszkanie wzorcowe.


Wyróżnienie w konkursie otrzymują:


CONVECTOR DEVELOPMENT Sp. z o.o.  za prostą, niepretensjonalną architekturę budynku, dobrze wpisującą się w kontekst urbanistyczny, z dobrym dostępem do  budynku dla pieszych, w tym również dla osób niepełnosprawnych jak i zmotoryzowanych, za funkcjonalny układ mieszkań i niskie koszty eksploatacji.


WAWEL SERVICE Sp. z o.o. za dobrze zaprojektowany zespół i udaną próbę uzyskania tkanki miejskiej w obszarze zurbanizowanym o charakterze blokowiska, za dobrze skonstruowaną ofertę handlową, uwzględniającą potrzeby i oczekiwania osób o średnich dochodach, za dostępność biur obsługi klienta w miejscach inwestycji, oraz za sposób rozpoznawania potrzeb kientów drogą ankietyzacji.