Początki giełd wiosną 1998 roku były wielką niewiadomą dla organizatorów: jak zareagują klienci na taką formę przedstawiania oferty mieszkaniowej, nielicznej jeszcze wówczas grupy deweloperów? Pierwsza giełda – organizowana w budynku Miasto Projektu Kraków przy ul. Kraszewskiego 36 – mimo, iż zgromadziła tylko 20 wystawców, zakończyła się prawdziwym sukcesem, dając tym samym motywację do organizacji kolejnych edycji targowych. Sama zabudowa giełdowa nie była  początkowo tak profesjonalna jak obecnie, stoiska były budowane z elementów styropianowych, które składało się jak typowe klocki lego.


Na rynku krakowskim szybko powstawały kolejne firmy deweloperskie, a Miasto Projekt nie był w stanie pomieścić tych wszystkich, którzy chętnie zgłaszali się na giełdy. Wiosną 1999 roku została więc podjęta decyzja o poszukiwaniu obiektu, który dysponowałby większą powierzchnią wystawienniczą. Organizatorzy po wnikliwej analizie wybrali znajdującą się w samym sercu miasta Krakowa halę PTG Sokół, gdzie do końca 2012 roku nieprzerwanie organizowane były Krakowskie Giełdy Domów i Mieszkań. Pragnąc sprostać wysokim wymaganiom i dążąc do jak najwyższego komfortu zarówno dla Wystawców, jak i dla Klientów, w 2013 roku Krakowskie Giełdy zostały przeniesione do nowego miejsca Centrum Targowego Chemobudowa, mieszczącego się przy ul. Klimeckiego 14, którego atutami są obszerna powierzchnia wystawiennicza, dostępny dla każdego parking oraz dogodna komunikacja dla klientów z każdej części miasta.
 
Dotychczas odbyło się 137 ekspozycji. Giełdy zarówno sprzyjają integracji środowiska budowniczych domów, dają deweloperom możliwość skonfrontowania swoich ofert, jak i również pozwalają potencjalnym nabywcom uzyskać pełną informację o realizowanych aktualnie inwestycjach mieszkaniowych w Krakowie i gminach ościennych. Z kolei dla władz stolicy Małopolski – giełdom patronuje Prezydent Miasta Krakowa – giełdy są platformą wymiany poglądów na temat wizerunku urbanistycznego miasta i stanowią żywą rejestrację zjawisk występujących na rynku mieszkaniowym.


Giełdy dały również zaczyn dla wielu rozmaitych działań, takich jak Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła, a także Wystawy inwestycji mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej.