Activ Investment Sp. z o.o.

30-349 Kraków
ul. Lipińskiego 3A
www.activ-investment.eu

Atal S.A. - Filia Kraków
ul. Chełmońskiego 130
31-340 Kraków
www.atal.pl

BGŻ S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Tel. 22 860 40 00
www.bgz.pl

Bryksy

ul. Lipska 8

30-7321 Kraków


www.bryksy.pl

Budopol Sp. z o.o.

al. Słowackiego 39
31-159 Kraków
www.budopol.pl

Convector Development
ul. Tuchowska 6B
30-618 Kraków
www.development.pl

12345678910
23456